NRKI
Nebankový register klientskych informácií

BRKI - bankovní registr klientských informací
Hlavným cieľom Nebankového registra klientskych informácií (NRKI) je vzájomná výmena dát veriteľov o bonite, dôveryhodností a platobnej morálky klientov.
Databáza NRKI je podsystém Centrálneho registra dlžníkov a medzinárodného systému CERD, ktorý zhromažďuje pozitívne aj negatívne informácie ekonomických subjektov, s účelom získať ucelený obraz hospodárenia klienta.